top of page
Screenshot 2023-11-01 at 08.55.09.png

Очување градитељског наслеђа: Стара чаршија Власотинца

Архитектонска студентска радионица

27.10.2023 - 27.01.2024

RSVP

Циљ радионице за студенте архитектуре је упознавање са културно-историјским и архитектонским вредностима појединачних грађевина и просторних целина Власотинца. На основу оцене тренутног стања и анализе неодговарајућих интервенција којима се деградирају вредности грађевина и целина, студенти ће предложити почетне смернице за унапређење стања предметног подручја, како би се усмерило креирање позитивног архитектонског идентитета градова и насеља кроз усклађивање градње са културним наслеђем.

Најбољи радови ће бити укључени у Елаборат заштите градитељског наслеђа Власотинца и Студију заштите градитељског наслеђа Власотинца, који ће бити реализовани под покровитељством Министарства културе Републике Србије.

Појединачни елаборати студената одговарају задатку који се реализује у оквиру Стручне праксе. На основу споразума који је постигнут између Завода за заштиту споменика културе у Нишу и Грађевинско-архитектонског факултета Универзитета у Нишу, студенти могу успешно учешће у радионици да кандидују за признавање Стручне праксе.

Screenshot 2023-11-01 at 09.46.20.png

Организатори:

Грађевинско архитектонски факултет у Нишу
и

Завод за заштиту споменика културе у Нишу

Screenshot 2023-11-01 at 10.26.17.png

Селектори:

др Мирко Станимировић, в. проф. 
и
др Ана Момчиловић
Петронијевић
, в. проф.

Screenshot 2023-11-01 at 10.33.13.png

Ментори:

др Ана Момчиловић
Петронијевић
, ванредни професор, д.и.а

др
Мирко Станимировић, ванредни професор, д.и.а

Ивана Цветковић, виши конзерватор, д.и.а

Ђорђе Стошић, виши документатор, историчар

Отворени час на предмету
Развој архитектуре у Србији

Ивана Цвектовић
Ђорђе Стошић 


Очување градитељског наслеђа:
Стара чаршија Власотинца

 

Петак, 10. новембар, 14 часова

Сала 505

Грађевинско-архитектонски факултет у Нишу

Потребно је приложити:
1. Кратку биографију
2. Кратак опис ставова кандидата
према архитектонском наслеђу
3. Архитектонске цртеже.

ЗАТВОРЕНО

Позив је отворен до 13.11.2023.

bottom of page